Monitor Prawniczy 2012/05

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (226)
   • Przesłanki wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej
   • Obowiązek poinformowania najemców lokali mieszkalnych o zamiarze zbycia nieruchomości
   • Skutki unieważnienia uznania ojcostwa
  • Aktualności europejskie (229)
   • Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego
   • Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki
 • Opinie
  • Pośrednie nabycie akcji spółki w świetle ustawy o ofercie publicznej a regulacja pośredniego nabycia akcji przewidziana w KSH (231)
  • Upadłość likwidacyjna wykonawcy robót budowlanych a obowiązek zwrotu kaucji gwarancyjnej (237)
  • Spis inwentarza - wybrane aspekty postępowania (cz. I) (246)
  • Zjawisko zachowań paralelnych w świetle zakazu porozumień ograniczających konkurencję (258)
 • Orzecznictwo
  • SN 13.7.2011 - III CZP 37/11 egzekucja kosztów postępowania egzekucyjnego (264)
  • SN 8.4.2011 - II CSK 464/10 nakazanie wydania nieruchomości - wynagrodzenie za bezumowne z niej korzystanie (266)
  • SN 18.2.2011 - I CSK 226/10 wystawienie weksla - denominacja złotego (270)
 • Glosa
  • Obiektywna wykładnia statutów spółek akcyjnych (273)
  • Obowiązek sądu ustalenia prawidłowości publikacji prawa, stanowiącego podstawę kwestionowanej przed sądem decyzji (276)
 • Praktyka
  • Opinia prywatna w sprawie o tzw. błąd medyczny (279)