Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka 2013/03


Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 3(498) marzec 2013, ISSN 0137-7043 Indeks 352543

 • Złoty Inżynier 2012. Koncepcje naukowe, efekty polskiej myśli technicznej - gospodarczy sukces (II s. okł.)
 • Zatrucie pracowników tlenkiem węgla w Kwidzynie - lekcja na przyszłość (2)
  Skutki narażenia na tlenek węgla; Zapobieganie zatruciom tlenkiem węgla; Wózki jezdniowe z napędem silnikowym - właściwa konserwacja i eksploatacja; Podstawowe zalecenia zapobiegające zatruciom pracowników tlenkiem węgla podczas pracy wózków widłowych
 • Chaos w klasyfikacji zawodów i specjalności ISCO (4)
  ISCO a sprawa polska; Architekt a inżynier budownictwa; Niebudowlane zawody techniczne; Zawody nietechniczne; ISCO ad acta?
 • Operacja neutralizacja. Rozmowa z Waldemarem Polowskim, Januszem Wszołkiem, Kazimierzem Czechowskim i Łukaszem Janczewskim z Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (7)
 • Bioaerozole w pomieszczeniach pracy - źródła i zagrożenia (9)
  Jakość powietrza wewnętrznego jest głównym determinantem zdrowia i dobrego samopoczucia przebywających w nim osób. Na jakość powietrza w pomieszczeniach wpływają zanieczyszczenia chemiczne, pyłowe i biologiczne oraz parametry mikroklimatu. Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych pomieszczeń mogą być pracownicy, elementy konstrukcyjne i wyposażenie budynków, instalacje wentylacyjne (klimatyzacyjne) oraz powietrze zewnętrzne. W środowisku wnętrz, czynniki biologiczne (np. bakterie, grzyby, endotoksyny, glukany lub mikotoksyny), będąc transportowane drogą powietrzną mogą powodować wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych u narażonych osób.
 • Indywidualne układy chłodzące organizm podczas pracy w gorącym środowisku (12)
  Zagrożenie wynikające z obciążenia cieplnego podczas pracy w gorącym środowisku sprawia, iż niezbędne jest eliminowanie lub ograniczenie akumulacji ciepła w organizmie tak, aby mikroklimat gorący nie stanowił zagrożenia dla zdrowia osób pracujących na stanowiskach pracy w warunkach zagrożenia tym czynnikiem. W związku z tym podejmowanych jest wiele prac, których celem jest zaprojektowanie skutecznego układu chłodzącego, z wykorzystaniem różnych czynników chłodzących, pozwalającego na odebranie nadmiaru ciepła generowanego przez organizm. Przedmiotem publikacji jest analiza znanych rozwiązań indywidualnego chłodzenia organizmu pod kątem opracowania układu ergonomicznego, zapewniającego komfort cieplny pracownika w gorącym środowisku na stanowisku charakteryzującym się ograniczoną mobilnością.
 • Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości (16)
  Indywidualne systemy chroniące przed upadkiem z wysokości odgrywają bardzo istotną rolę w zabezpieczaniu ludzi pracujących na stanowiskach, gdzie występuje zagrożenie spadaniem na niższy poziom, szczególnie w takich gałęziach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, telekomunikacja, górnictwo. Składniki systemu są połączone ze sobą za pomocą odpowiednich elementów łączących, najczęściej zatrzaśników, powszechnie stosowanych w zakończeniach podzespołów łącząco-amortyzujących. Zatrzaśniki muszą aachowywać odpowiednie właściwości ochronne w czasie całego okresu użytkowania. Pociąga to za sobą konieczność prowadzenia kontroli ich stanu technicznego bezpośrednio przez ich użytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby w zakładzie pracy. Prowadzenie takiej kontroli wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy. W artykule wskazano m.in. jakie cechy należy sprawdzać i w jaki sposób ocenić, czy podczas użytkowania sprzęt nie utracił parametrów ochronnych. W niniejszym artykule przedstawiono przedstawiono zdjęcia typowych uszkodzeń, które wymagają wycofania zatrzaśników z dalszego użytkowania.
 • Schemat postępowania przy projektowaniu adaptacji akustycznej pomieszczeń edukacyjnych (20)
  W artykule podano powszechnie stosowane kryteria oceny pomieszczeń pod względem zrozumiałości mowy. Do oceny zrozumiałości mowy wybrano najpowszechniej stosowany parametr wskaźnik transmisji mowy STI. Przyjęto, że jego wartość w rozpatrywanym pomieszczeniu powinna być większa od 0.70. Ta ostatnia zapewnia tzw. zrozumiałość dobrą w rozpatrywanych pomieszczeniach edukacyjnych. Dalej podano propozycję postępowania zmierzającego do uzyskania zrozumiałości dobrej. Propozycja ta określa wykonanie adaptacji akustycznej pomieszczenia, obejmującego wykonanie dźwiękochłonnego sufitu podwieszanego oraz zastosowanie na ścianach pomieszczenia materiałów dźwiękochłonnych. W artykule w celu weryfikacji skuteczności tych propozycji, podano przykłady zastosowania tych wytycznych w praktyce tj. w trzech pomieszczeniach edukacyjnych.
 • Selektywność absorbcyjnej spektrometrii atomowej w analizie powietrza na stanowiskach pracy (24)
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą próbek powietrza pobranych w warunkach przemysłowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne. Omówiono rodzaje oddziaływań mogących wpływać na wynik analizy tą metodą. Przedstawiono przykłady oddziaływać występujących w analizie powietrza w wybranych procesach przemysłowych, a także różne sposoby eliminacji oddziaływań chemicznych w celu zapewnienia jakości wyniku analitycznego.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. O krajowym systemie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych (30)
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Czy do obliczenia wysokości kapitału początkowego, który będzie częścią mojej emerytury, ZUS doliczy okres odbywania służby wojskowej? Czy ZUS wypłaca dodatki pielęgnacyjne, które podobno nie są opodatkowane. Czy to prawda? Jakie składki należy odprowadzać do ZUS za osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia, dla której jest to jedyne zatrudnienie? Po kim może być przyznana renta rodzinna?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Jakość snu wpływa na pamięć u osób starszych; Badanie potencjału grafenu i projekt symulacji ludzkiego mózgu wygrały konkurs na dofinansowanie UE; Elastyczna bateria wspomoże rozwój tekstyliów; Czy bezpieczne jest słuchanie muzyki podczas jazdy samochodem? Samotność a długość życia; A jednak tablet; Chcesz być optymistą, jedz warzywa; Drukarki a zdrowie; Lekceważone pasy bezpieczeństwa