Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2011/07-08

 • Konkurs na plakat pn. "Eksploatacja" - rozstrzygnięty (II s. okł.)
 • Bezpieczne lato. Zabezpiecz się przed krwiopijczymi owadami (2)
 • Bezpieczna zagroda (6)
 • Miedzynarodowe Targi Poznańskie ITM Polska (9)
 • Atom III generacji - rozmowa z Maciejem Jurkowskim, wiceprezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Dozoru Jądrowego w Polsce (10)
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe (12)
 • Agresja drogowa - lekceważone niebezpieczeństwo (17)
 • Neurologiczne choroby zawodowe w Polsce (20)
 • Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych (24)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda (27)
 • Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania (32)
 • TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych (35)
 • Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem (38)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Partnerzy społeczni na rzecz bezpiecznego środowiska pracy (42)
 • 66 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (43)
 • Doniesienia z zagranicy (44)
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (46)
 • Targi Tekstyliów Technicznych Techtextil we Frankfurcie (48)
 • Konferencja CIOP-PIB w programie polskiej prezydencji w Radzie UE (IV s. okł.)