Aktualności BHP 2010/07

  • Zakres zadań służby medycyny pracy w wojsku (2)
  • Wypadki przy pracy w 2009 r. (2)
  • Bezpieczna budowa (4)
  • Wymagania bhp dla pomieszczeń biurowych (5)
  • Najważniejsze wymagania bhp dotyczące kuchni i pralni szpitalnych (6-7)
  • Obróbka drewna w stolarniach i tartakach (8)
  • Serwerownie - warunki bezpiecznej pracy (9)
  • Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym (10)
  • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych (11)
  • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (12)