Promotor BHP 2017/09

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania "Promotora BHP", którego redaktor honorową została Anna Pęczek - specjalista ds. BHP i Zdrowia w CEMEX Polska. Tematem wiodącym numeru są zagrożenia spowodowane łukiem elektrycznym. Zachęcamy do lektury artykułów dotyczących obciążenia fizycznego na stanowisku elektromontera, zagrożeń podczas spawania łukowego, a także spawania metodą MMA. Ponadto w numerze: ocena ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego, zagrożenie hałasem w środowisku pracy, ciężki wypadek przy produkcji słodyczy, ochrona pracy kobiet.

 

 • Temat numeru
  • Obciążenie fizyczne na stanowisku elektromontera urządzeń stacyjnych i rozdzielczych oświetlenia drogowego (8)
   Praca elektromontera wiąże się z licznymi zagrożeniami - począwszy od porażenia łukiem elektrycznym, na dolegliwościach układu ruchu kończąc. Niniejsze stanowisko pracy wymaga wprowadzenia ergonomicznych rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika.
  • Zagrożenia związane ze spawaniem metodą MMA (13)
   Spawanie MMA 111 (Manual Metal Arc Welding) jeszcze do niedawna było jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów spawania łukowego. Rozwój pozostałych metod (m.in. MAG 135 - Metal Active Gas) charakteryzujących się świetnymi rezultatami zarówno pod względem wydajności, jak i wysokich własności tworzonych spoin spowodował, że obecnie jest ona stosowana głównie podczas montażu, regeneracji lub w niewielkich warsztatach.
 • Artykuł promocyjny
  • Grupa Delta Plus świętuje swoje 40-lecie! (21)
   40 lat do Waszych usług, 40 lat innowacji, 40 lat bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego (22)
   W niniejszym artykule prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Zagrożenia podczas spawania łukowego (24)
   Analizując zagrożenia występujące podczas spawania metodą 135 MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych drutem litym), należy uznać je za sytuacje, w których istnieje możliwość utraty zdrowia albo życia. Natomiast możliwość zidentyfikowania tych zagrożeń należy potraktować jako proces rozpoznawania sytuacji, w których może do nich dojść oraz ocenę rzeczywistych zagrożeń podczas już wykonywanych prac spawalniczych.
  • Zagrożenie hałasem w środowisku pracy - cz. II (28)
   Hałas uważany jest za jeden z najpoważniejszych czynników szkodliwych dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas przyczynia się również do rozkojarzenia i dekoncentracji pracownika na stanowisku pracy. Między innymi z tych względów i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pracodawca ma obowiązek kontrolować warunki pracy, w tym narażenie pracownika na hałas.
 • Bezpieczeństwo - Szkolenia
  • Jakość szkoleń BHP a podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy (34)
   Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu zakładu pracy, ponieważ mają udział w przygotowaniu zawodowym pracownika i w późniejszym wykonywaniu pracy
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Ciężki wypadek przy produkcji słodyczy (39)
   Niniejszy artykuł prezentuje groźny wypadek przy pracy, do którego doszło na skutek wielu zaniedbań, w tym nieprawidłowej organizacji pracy i tolerowaniu przez nadzór odstępstw od zasad BHP.
 • Bezpieczeństwo - Lista Kontrolna
  • Prasa mechaniczna - lista kontrolna (43)
   W artykule omówiono zagrożenia występujące podczas obsługi prasy mechanicznej, konkretnie prasy mimośrodowej. Autor przedstawia także listę kontrolną w zakresie organizacji stanowiska pracy i minimalnych wymagań BHP przy obsłudze tejże prasy - poprzedzoną wstępem teoretycznym i praktycznym, dotyczącym tegoż zagadnienia.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Wadliwa organizacja pracy - przyczyną upadku z wysokości (48)
   Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas tego typu prac muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności. W omawianym przypadku doszło do wypadku pracownika właśnie ze względu na barak wyobraźni oraz wadliwą organizację pracy.
 • Dobre praktyki
  • Promocja zdrowia w CEMEX Polska (52)
   Produkcja materiałów budowlanych jak i cała branża budowlana charakteryzuje się występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Jest to branża podwyższonego ryzyka zawodowego. Dlatego też bezpieczeństwo i zdrowie pracowników CEMEX Polska, podwykonawców oraz wszystkich, na których prowadzona działalność może mieć wpływ, jest dla firmy najwyższym priorytetem, według którego stara się realizować swoją działalność biznesową.
 • Prawo
  • Obniżenie wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna (57)
   Od dnia 1 października 2017 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wiek emerytalny w Polsce będzie wynosił w przypadku kobiet - 60 lat, w przypadku mężczyzn - 65 lat. Pierwszymi osobami, które będą mogły przejść na emeryturę w tym wieku będą kobiety urodzone w 1957 r. oraz mężczyźni urodzeni w 1952 r. W świetle nowych regulacji pojawiają się wątpliwości, jak obniżenie wieku emerytalnego wpłynie na ochronę przedemerytalną wynikającą z art. 39 Kp. Tym bardziej, że ustawa obniżająca wiek emerytalny wprowadza przepisy przejściowe, których bezpośrednim skutkiem dla firm zatrudniających osoby zbliżające się do osiągnięcia wieku przedemerytalnego, będzie konieczność ustalania u każdego pracownika czasu, do kiedy trwa taka ochrona.
 • Listy do Redakcji
  • Ochrona pracy kobiet - zmiany w prawie (60)
   Odpowiedź na pytanie Czytelnika.
 • Psychologia
  • Kompetencja psychologiczne w pracy behapowca - cz. I (62)
   Efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jest niezbędną umiejętnością szczególnie w przypadku tych osób, których praca wymaga stałego obcowania z ludźmi. Pracownicy służb BHP, kierownicy, doradcy, to przedstawiciele zawodów, w których zdolności, umiejętności, kompetencje społeczne, są wyznacznikiem efektywności pracy.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (65)
 • Flesz
  • Flesz (68)