Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/13

 • Aktualności
  • Nowe zasady opłacania składek ZUS
  • Zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich w formie papierowej i elektronicznej
  • Zmiany w przyznawaniu funkcjonariuszom ABW świadczeń z tytułu podróży służbowych, przeniesienia lub delegowania
  • Zmiany sposobu wypłaty dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW
  • Zmiany sposobu wypłaty nagrody jubileuszowej przyznawanej funkcjonariuszom ABW
  • Zmiany w terminach płatności uposażenia i innych świadczeń dla funkcjonariuszy ABW
  • Nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych
  • Zmiana w treści, w terminach wydania i trybie prostowania świadectwa praccy
 • O tym się mówi
  • Od 1 czerwca 2017 r. zmieniła się treść świadectwa pracy i terminy jego wydawania
 • Temat miesiąca
  • Nowe zasady opłacania składek ZUS i inne zmiany dla płatników
 • Prawo pracy
  • Czy pracodawcę obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy przejętej firmy
  • Zasady przedłużania umowy terminowej do dnia porodu
  • Jak liczyć maksymalny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta na uczelni
  • Czy okres urlopu wychowawczego zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach
 • Wynagrodzenia
  • W jakiej wysokości wypłacić odprawę pośmiertną, jeżeli zmarły pracownik dostał podwyżkę
  • Kiedy należy odliczyć nadpłacone wynagrodzenie od nauczyciela
  • Kiedy szkoda wyrządzona przez pracownika uzasadnia żądanie odszkodowania
  • Czy i jak rekompensować pracę nadliczbową pracownikom zarządzającym
 • ZUS
  • Zaświadczenie ZUS Rp-7 - kiedy trzeba je wydawać
  • Przedłużono termin obowiązywania druków zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA
  • Czy przedsiębiorcza matka może przekazać część zasiłku macierzyńskiego partnerowi zatrudnionemu na umowę o pracę
 • Bezpieczna praca
  • Jak często pracodawca powinien refundować okulary korygujące wzrok
  • Czy pracodawca ma obowiązek zapewniać środki higieny osobistej pracownikom biurowym
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak rozliczyć zaległy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
 • Z wokandy
  • Czy pracownik może zrzec się odprawy emerytalnej
 • Działalność socjalna
  • Czy emerytowi - byłemu pracownikowi można odmówić udzielenia pożyczki z zfśs
  • Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego
  • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego pracownika tymczasowego
 • O to pytają kadrowi
  • Czy podjęcie pracy u nowego pracodawcy daje prawo do nowych 4 dni urlopu na żądanie
  • Jak zachować chronologię w aktach pracownika po usunięciu informacji o jego ukaraniu
  • Czy za wymierzenie wyższej kary pieniężnej niż dopuszczalna grozi grzywna
  • Jak liczyć 14-dniowy termin obowiązkowej części urlopu wypoczynkowego
 • Vademecum kadrowego
  • Jak pracodawca powinien liczyć terminy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Płace i rozliczenia
  • Samochód firmowy - jak najkorzystniej uregulować sposób jego użytkowania