Monitor Prawniczy 2017/18

 • Aktualności
  • Upływ terminu użytkowania wieczystego gruntu a prawo odrębnej własności lokalu
  • Zasady zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów wynajęcia auta zastępczego
  • Warunki nabycia nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej
  • Złożenie depozytu u notariusza jako gwarancja zapłaty ceny sprzedaży
  • Orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej obojga rodziców jako warunek uzyskania świadczenia 500+
  • Warunki skutecznej zmiany roku obrotowego
  • Warunki zwolnienia przychodu ze zbycia prawa do lokalu mieszkalnego z podatku dochodowego
  • Ustalenie i prezentacja opłat lotniczych
  • Przedsiębiorstwo zagrożone
  • Uznanie nazwiska
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. IV)
  • Uwagi w sprawie dziedziczenia praw autorskich majątkowych przez Skarb Państwa
  • Zakres kompensacji - krytyka koncepcji szkód pośrednich (cz. II)
  • Znaczenie wpisu wspólnika przystępującego do spółki komandytowej w KRS
  • Moment ustalenia wysokości wynagrodzenia radcowskiego i adwokackiego w sprawie egzekucyjnej
  • Opróżnienie lokalu i wydanie kluczy osobie zaufania publicznego a rozwiązanie stosunku najmu
  • Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd arbitrażowy