Monitor Pawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/13-14

 • O tym musisz wiedzieć
  • Co się zmieniło w wydawaniu świadectw pracy od 1 czerwca 2017 r.
  • Jakie obowiązki ma pracodawca w czasie upałów
  • Dopłata do kolonii dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy - jak ją rozliczyć
 • Aktualności
  • Nowe zasady dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności
  • Zmiany w opłatach za uczestnictwo w aplikacji legislacyjnej
  • Nowe przepisy dotyczące odbywania aplikacji sędziowskiej
  • Organ upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
  • Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez instruktorów prawa jazdy
  • Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu nieosiągnięcia zakładanego przez pracodawcę rezultatu
  • Zmiany we wzorach dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia
 • Temat numeru
  • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego
 • Prawo pracy
  • W jakich przypadkach pracodawca może kontaktować się z pracownikami w czasie urlopu wypoczynkowego
  • W jakich przypadkach należało wydać zaległe świadectwa pracy za zakończone umowy terminowe
  • Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w przypadku kontroli minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców
  • Czy na firmowej stronie internetowej można zamieścić bez zgody pracowników zajmujących stanowiska kierownicze ich dane oraz zdjęcia
 • Wynagrodzenia
  • Czy przed ogłoszeniem upadłości pracodawcy pracownicy mogą otrzymać zaległe wynagrodzenia ze środków FGŚP
  • Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego lub przesunięciem urlopu
  • Z iloma pracownikami magazynu można zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej
  • Czy pracownika można obciążyć kosztami dokształcania na stanowisku, na które nie został dopuszczony w wyniku badań kontrolnych
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Co zrobić, gdy ZUS opóźnia się ze zwrotem płatnikowi nadpłaconych składek
  • Czy sfinansowanie zleceniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia stanowi dla nich przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu
  • Jakie skutki dla płatnika składek wywołuje zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej
  • Jak ustalić podstawę wymiaru składki za osobę, która w czasie wakacji korzysta z urlopu wychowawczego
 • Zasiłki
  • Kiedy pracownica agencji pracy tymczasowej nabędzie prawo do zasiłku
  • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
 • O to pytają kadrowi
  • Jakie stanowisko pracy można zaoferować pracownicy wracającej z urlopu macierzyńskiego
  • Czy można zatrudniać pracownika w nadgodzinach w razie choroby innego pracownika
  • Czy pracodawca może odmówić przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracownika
 • BHP w firmie
  • Czy osoba oddelegowana do pracy za granicę musi odbyć badania lekarskie w Polsce