Aktualności BHP 2017/08

 • Nowości
  • Najbardziej niebezpieczne branże wciąż te same (1)
   Jak wynika z najnowszych danych GUS, liczba wypadków przy pracy ogółem w I kwartale 2017 roku nieco zmalała w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku. Niepokojące jest jednak to, że odnotowano więcej wypadków ze skutkiem ciężkim oraz śmiertelnym.
  • NIK i PIP o nieprawidłowościach w zapewnieniu pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej (2-3)
   NIK wraz z PIP sprawdzały, jak realizowany jest przez jednostki służby medycyny pracy oraz pracodawców obowiązek dotyczący zapewniania pracownikom badań profilaktycznych i objęcia ich profilaktyczną opieką zdrowotną. Wyniki kontroli pozostawiają wiele do życzenia w tej kwestii, zarówno po stronie pracodawców, jak i służby medycyny pracy. Pracodawcy mają problem z identyfikacją zagrożeń na stanowiskach pracy, a lekarze medycyny pracy rzadko je wizytują.
  • Główny Inspektor Pracy o stanie bezpieczeństwa pracy w leśnictwie (4)
   Na ostatnim wyjazdowym posiedzenia Rady Ochrony Pracy Roman Giedrojć przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. Dane zostały przygotowane na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2016. W tym czasie inspektorzy pracy skontrolowali ponad tysiąc firm realizujących usługi na rzecz Lasów Państwowych. Zdecydowaną większość stanowiły Zakłady Usług Leśnych.
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadek nauczyciela po lekcjach indywidualnego nauczania w domu ucznia (5)
   Nauczyciel prowadził nauczanie indywidualne u ucznia w domu. Po zakończeniu takiej lekcji wychodził z bloku, w którym mieszkał uczeń, i na stopniu przed wejściem do klatki schodowej doznał złamania palca u nogi. Czy to jest wypadek w pracy czy w drodze z pracy?
  • Właściwa numeracja dokumentacji wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy (5)
   Czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy powinien mieć osobną numerację, czy dostaje kolejny numer w raporcie?
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza a świadczenie z tytułu wypadku przy pracy (6)
   Czy osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie, jeżeli ulegnie wypadkowi w pracy? Jakie dokumenty należy przygotować i wysłać do ZUS czy GUS? Kto powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe?
  • 2,5 promila alkoholu we krwi pracownika jako wewnętrzna przyczyna wypadku (7)
   Pracownik wykonywał prostą czynność polegającą na spuszczeniu wody z basenu, w którym moczyły się tuszki drobiu. Został znaleziony nieopodal basenu z urazami głowy, na skutek których zmarł drugiego dnia w szpitalu. Pracownik był trzeźwy, przystępując do pracy. Inny pracownik, pracujący na stanowisku obok, twierdzi, że po przerwie obiadowej poczuł od poszkodowanego alkohol. Nie ma bezpośredniego świadka zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, że pracownik miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Czy można uzyskać dostęp do wyników sekcji zwłok? Czy zdarzenie to należy uznać za wypadek przy pracy?
 • Temat numeru
  • Rola służby bhp w profilaktyce mobbingu (8-9)
   Czym jest mobbing i jak odróżnić go od zwykłego nieporozumienia między pracownikami? Czym jest profilaktyka mobbingu i jaką funkcję w tej kwestii pełni służba bhp?
 • Warunki pracy
  • Instrukcja bhp a instrukcja fabryczna przenośnych mierników gazu (10)
   Czy przenośne mierniki gazu przy pracach w przestrzeniach zamkniętych powinny posiadać opracowaną do nich dodatkową instrukcję przez pracodawcę, czy może to być instrukcja fabryczna tego miernika, z którą zapoznał się, i podpisał na jej froncie, pracownik używający tego sprzętu?
  • Ochronniki słuchu dla ciężarnej pracującej w narażeniu na hałas (11)
   Rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią ogranicza możliwość pracy w warunkach narażenia na hałas do 65 dB. Czy dobór ochronników słuchu przez uprawnione laboratorium pozwala na pracę ww. kobiet przy wyższym natężeniu hałasu?
  • Obowiązek zleceniodawcy do informowania o zagrożeniach na stanowiskach pracy (14)
   Firma na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych świadczy usługi na terenie zakładów zajmujących się obróbką metalu. Zgodnie z zapisami tych umów zleceniodawca powinien przekazać zleceniobiorcy informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, tak by przyjmujący zlecenie mógł skierować delegowanych pracowników na odpowiednie badania lekarskie. Czy taki zapis umowny jest zgodny z prawem? Czy można żądać od zleceniodawcy przekazania wyników pomiarów czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach? Czy obowiązkiem zleceniobiorcy jest dokonanie odpowiednich pomiarów, mimo iż nie jest on właścicielem zakładu produkcyjnego ani maszyn?
  • Przez jaki czas jest ważne skierowanie na badania lekarskie? (14)
   Czy skierowanie na badanie kontrolne może się przeterminować?
  • Działania ograniczające oddziaływanie ergonomicznych czynników ryzyka - interwencja ergonomiczna (15)
   Jakie rodzaje działań profilaktycznych należy podjąć, by ograniczyć negatywny wpływ ergonomicznych czynników ryzyka na pracowników?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zagrożenia na stanowisku pracy pracownika stacji benzynowej (12-13)
   Zakres obowiązków pracowników stacji benzynowych bywa bardzo szeroki. Stacja benzynowa obecnie to nie tylko dystrybutory z paliwem, ale często również sklep czy bar. Dlatego też identyfikacja zagrożeń może przysporzyć trudności. Trzeba zatem szeroko spojrzeć na zadania pracowników stacji benzynowych. Jakie są więc najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy pracownika stacji benzynowej?
 • Pierwsza pomoc
  • Udzielamy pierwszej pomocy osobie we wstrząsie uczuleniowym (16)
   Lato, słońce, zimne napoje i... owady. Pijemy mrożoną kawę, sok, jemy lody lub owoce. Często towarzyszą nam w tych przyjemnościach pszczoły i osy. Ale leżąc na kocu lub w trawie, możemy również narazić się na ukąszenie innego owada. Niestety niektórzy ludzie są uczuleni na jak owadów. Co zrobić w przypadku wystąpienia wstrząsu uczuleniowego? Jak pomóc osobie, u której wystąpi silna reakcja alergiczna?