Aktualności BHP 2017/04

 • Nowości
  • Szykuje się rewolucja w zakresie przepisów bhp w nowym Kodeksie pracy (1-2)
   Pracodawca RP zgłaszają Komisji kodyfikacyjnej pracującej nad nowym Kodeksem pracy postulaty mające zracjonalizować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w nowej ustawie. Zdaniem ekspertów Kodeks pracy powinien zawierać jedynie główne zasady bhp, a precyzyjne przepisy powinny znaleźć się w ustawach szczegółowych lub rozporządzeniach.
  • Nowe przepisy bhp dotyczące służby funkcjonariuszy celno-skarbowych (1, 3, 4)
   Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej określa obowiązki, jakie spoczywają w tym zakresie na kierowniku jednostki, bezpośrednim przełożonym oraz samym funkcjonariuszu Służby Celno-Skarbowej. Na przełożonych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej spoczywają podobne obowiązki jak na pracodawcach.
 • Temat numeru
  • Jakie zagrożenia występują na stanowisku spawacza i jak się przed nimi ustrzec (8-10)
   Każda branża przemysłu wymaga wykonywania robót spawalniczych. Praca spawacza należy do szczególnie odpowiedzialnych, a jednocześnie jest bardzo niebezpieczna. Spawaczom grożą: olśnienia, oparzenia, porażenia prądem, pożary, wybuchy, zatrucia, powodujące urazy i schorzenia skóry, oczu czy płuc.
 • Warunki pracy
  • Wieszaki własnej roboty do magazynu a kwestie bhp (4)
   W magazynie powstała konieczność zrobienia stojaków do przechowywania odzieży na wisząco. Poproszono o ich wykonanie dział techniczny. Jeśli jest już taka potrzeba wykonania prostego urządzenia, to jakie wymagania powinna postawić służba bhp, aby wszystko było zgodne z przepisami? Kwestia dotyczy magazynu odzieżowego, gdzie składowana jest odzież klienta do dalszej dystrybucji.
  • Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wskutek choroby spowodowanej warunkami pracy niebędącej chorobą zawodową (5)
   W przypadku wystąpienia choroby zawodowej pracownicy podlegają wprost ochronie nałożonej przez ustawodawcę. Pracownik może jednak dochodzić od pracodawcy odszkodowania również za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek choroby spowodowanej warunkami pracy, ale nie będącej chorobą zawodową. Jak kształtują się prawa pracowników w obu przypadkach?
  • Jakie jest postępowanie w razie zgłoszenia przez pracownika podejrzenia wystąpienia u niego choroby zawodowej (6)
   Pracownik zgłasza w firmie chorobę zawodową, mówiąc, że ma chorobę tkanek miękkich. W jaki sposób ma zachować się pracodawca? Jakie kolejne kroki podjąć, jeżeli otrzyma dokument dotyczący choroby zawodowej? Czy mamy kogoś powiadomić, prowadzić rejestr?
  • Wpływ drgań mechanicznych na zdrowie pracownika (11-12)
   Ekspozycja zawodowa pracowników na drgania mechaniczne jest większa, niżby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ich negatywne oddziaływanie na organizm człowieka jest przyczyną licznych zmian chorobowych.
  • Prace szczególnie uciążliwe dla kobiet w biurze (13)
   Jakie prace są szczególnie uciążliwe dla kobiet, które pracują w biurze na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy? Czy pracodawca musi sporządzić wykaz takich prac?
  • Obowiązki kierowcy wydelegowanego za granicę a rozładunek i załadunek z użyciem wózków podnośnikowych (13)
   Czy kierowca delegowany poza granice kraju (UE, EFTA), nieposiadający uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych ma obowiązek dokonywania rozładunku/załadunku u różnych kontrahentów towaru za pomocą wskazanych wózków? Czy ma prawo odmówić wykonywania tych prac? Jeżeli dojdzie do wypadku lub wyrządzenia szkody, to kto będzie ponosił za to odpowiedzialność?
 • Dobre praktyki
  • Organizacja dni bezpieczeństwa buduje kulturę firmy (7)
   Organizowanie dni/tygodni bezpieczeństwa to nie lada wyzwanie. Jednak to świetny sposób na krzewienie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. O tym, jak zorganizować takie przedsięwzięcie, opowiada i radzi Marcin Król, Health and Safety manager, General Motors Manufacturing Poland, prelegent konferencji "Nowoczesne bezpieczeństwo - dzielimy się wiedzą" organizowanej przez GBI Partners Sp. z o.o.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zagrożenia na stanowisku księgowej (15-16)
   Niemal w każdej firmie znajduje się stanowisko księgowej. Aby ułatwić przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oraz przeprowadzenie kontroli stanu bhp dla księgowej, przygotowaliśmy listę zagrożeń występujących na tym stanowisku. Dokument ten z pewnością udogodni przygotowanie stanowiska pracy pod względem bhp.