Aktualności BHP 2017/03

 • Nowości
  • Od kwietnia 2017 roku mniej obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn (1, 3)
  • Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla przedsiębiorców w zakresie bhp (1)
  • Okres ważności certyfikatów akredytacji laboratoriów został wydłużony (2, 3)
  • Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych poza Polską (4, 6)
  • Kolejne 7 substancji chemicznych na ostrzu Komisji Europejskiej (5-6)
  • Nowe rozporządzenie w sprawie bhp służb celnych (7)
 • Temat numeru
  • W jaki sposób zapewnić sprawność wózka podnośnikowego (8-10)
   Eksploatacja wózków podnośnikowych jest zadaniem, którego organizacja i realizacja ma zapewnić sprawność wózka przez cały okres jego użytkowania. Wózek, jak każde urządzenia techniczne, może ulec uszkodzeniu, a jego elementy ulegają zużyciu naturalnemu - i to mimo starań obsługi i przeprowadzania okresowej konserwacji. Dlatego każdy zakład eksploatujący wózki podnośnikowe powinien być przygotowany na konieczność przeprowadzania napraw bieżących, remontów okresowych czy poawaryjnych.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Czy organ kontrolny musi w nakazie uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego wskazać konkretne uchybienia (11)
 • Warunki pracy
  • Czy kierownik ponosi odpowiedzialność za bhp z tytułu zajmowanego stanowiska (12-13)
  • Jakie obowiązki ma pracodawca przy narażaniu pracowników na chorobę zawodową lub kiedy pracodawca nie odpowiada za zdarzenie wypadkowe na terenie zakładu pracy (13)
  • Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny
  • Dobre praktyki z zakresu bhp w Newag S.A. (14)
  • Jak dokonać oceny zgodności i nadać certyfikat CE maszynie sprowadzanej z Chin (15)
  • Wypadek pod koniec roku a dane do wypełnienia deklaracji ZUS IWA (16)
  • Kiedy autoklaw (sterylizator) podlega zgłoszeniu do UDT (16)